КОНТАКТ

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ

„Кучетата живеят прекалено кратко. Това е единственият им недостатък.“